Produktvisualiseringar i 3D >

Produktvisualiseringar i 3D

Produktvisualiseringar skapade i 3D gör det möjligt att visa upp din produkt eller ditt system långt innan det ens finns en fysisk prototyp. Vi kan också visa mycket små detaljer eller plocka isär produkten för att visa en specifik funktion. 3D-visualiseringar är därför utmärkta att använda i samband med lanseringar av nya produkter eller system.

3D-modellen kan användas både till att skapa animationer och stillbilder, till allt från marknadsmaterial till utbildningar och teknisk dokumentation.

Arbetet kan påbörjas så snart det finns ett tillräckligt komplett CAD-underlag. Mindre designförändringar som görs fram till lansering brukar sällan leda till att visualiseringsmodellen behöver justeras. Ni kan alltså påbörja marknadsföring och kundbearbetning direkt när produkten är färdigutvecklad och kan säkra era första order eller pilotprojekt lite tidigare. 

Tips till dig som ska handla upp 3D-visualiseringar

Innan vi drar igång projektet är det bra att sammanfatta vilka funktioner eller aspekter som är viktigast att förmedla och att samla ihop det underlag som ska användas:

  • Vilka funktioner är viktiga att visa? Prioritera de som ger störst kundnytta, genom att ge en tydlig fördel eller lösa ett viktigt problem.
  • Skriv ned vilka animationer och stillbilder du behöver.
  • CAD-modeller sparade i STEP-format fungerar bäst som underlag. Det underlättar om komponenterna i modellen har ungefär den färg de kommer att ha i verkligheten, men det är inte helt nödvändigt.
  • Foton som visar komponenter eller produkter i samma material som din produkt gör det lättare för mig att skapa en fotorealistisk rendering. Fysiska produkt- eller materialprover fungerar också bra.

Har du frågor om vilket underlag som behövs eller vad som går att åstadkomma med en 3D-visualisering, hör gärna av dig till mig. Jag svarar gärna på dina frågor.