3D-animationer & VFX 

3D-animationer & VFX >

För dig som vill skapa en reklam- eller informationsfilm som sticker ut från mängden ger 3D-animationer och VFX extra möjligheter. Här kan vi både lägga till och skala bort på ett sätt som gör att budskapet får stå i centrum.

Med VFX går det att skapa filmscener som skulle vara för dyra, opraktiska, farliga eller omöjliga att filma. Det går både att göra ändringar i filmat material och skapa helt nya och unika scener. VFX är för video vad Photoshop är för foto. Ingenting är egentligen omöjligt.

Du kan till exempel ta bort ett objekt från en scen, ersätta det med ett annat eller byta bakgrund. Vanligast och enklast är att integrera 3D-animerade objekt eller figurer i en filmad miljö, men det går också att göra tvärt om och skapa en virtuell miljö där en människa rör sig.

Tips till dig som ska handla upp 3D-animationer och VFX

Det är inte så komplicerat att inkludera 3D-aminationer eller VFX i ditt projekt. Om något, så ökar möjligheterna att skapa något unikt. Här är i alla fall mina bästa tips:

  • Låt inte praktiska begränsningar styra din kreativitet för tidigt i processen. Om du tänker in möjligheterna med visuella effekter och 3D redan på idéstadiet blir det enklare att skapa ett slagkraftigt manus.
  • Nästan alla produkter som ska tillverkas finns uppritade i CAD långt innan det finns en fysisk prototyp. CAD-filer är ett jättebra underlag för att modellera upp till exempel en produkt eller byggnad.
  • Sätt av lagom med tid i projektplanen för modellering, animeringsarbete, renderingar och efterproduktion.
  • Slutresultatet vinner ofta på om modellering och design kan göras på ett tidigt stadium. Kan vi göra det parallellt med manus och inspelning går det att korta den totala produktionstiden.